Caramello, teksty z kwietnia 2011 roku

3 teksty z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

Cza­sami war­to jest dać się por­wać nur­to­wi, by móc sa­memu za­decy­dować, że chce się iść pod prąd. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 30 kwietnia 2011, 17:02

Nikt to też Ktoś 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 kwietnia 2011, 19:26

I znów ko­lej­ne po­kole­nie po­pełni ten sam błąd co my - dorośnie. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 8 kwietnia 2011, 17:07

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]