Caramello, teksty z kwietnia 2012 roku

2 teksty z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

* * *

Wy­daje nam się, że jes­teśmy niez­niszczal­ni.
Stąpa­my twar­do po ziemi,
nie zauważając jak ma­li jes­teśmy.
W ciszy wszechświata
jak pap­roch,
Sma­gani wiat­rem, słabi niczym pył,
Nic nie znaczący, a po­mimo te­go tak wiel­cy
w głupo­cie i strachu,
Zmuszający świat do słucha­nia
naszych wiel­kich przemów,
Po­mimo te­go, że nasz głos umiera szyb­ciej,
niż pow­sta­je gwiaz­da na niebie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 kwietnia 2012, 00:24

Marze­niami o po­koju świata nie zbawisz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 kwietnia 2012, 14:35

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]