Caramello, teksty z listopada 2010 roku

6 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

- Ale wiesz, ja nie jes­tem ta­ka jak wszys­tkie. Nig­dy Cię nie przep­roszę. Nig­dy nie przyz­nam się do te­go, że zro­biłam coś źle. Nie będę miła, po­tul­na i grzeczna. Piję i palę. Z im­prez nie wra­cam przed północą, jak kop­ciu­szek. Będę Cię ko­pać i dra­pać, bić i wrzeszczeć. Będę... 
- Wiem. Ale właśnie taką Cię kocham. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 listopada 2010, 21:03

- Kocham Cię.- szepnęła, pat­rząc się pros­to w je­go zielo­ne tęczówki
- I tak po pros­tu mi to mówisz? Nie boisz się od­rzu­cenia, wyśmiania? - spy­tał zdzi­wiony, pod­nosząc do góry jedną brew.
- Nie. Prze­cież to jest mój sen. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 listopada 2010, 20:50

Strach nie jest przeszkodą, nie. Strach jest tyl­ko zasłoną słabości nasze­go ser­ca, które boi się czuć. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 5 listopada 2010, 20:51

Niena­wiść nie jest trud­na. Jest je­dynie męcząca. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 4 listopada 2010, 22:21

Miłość nie jest uczu­ciem chwi­li. Trze­ba ją bu­dować, wzniecać jej płomień, dzień za dniem być jej war­tym. Nie wys­tar­czy po pros­tu zdać so­bie z niej sprawy 

myśl
zebrała 34 fiszki • 2 listopada 2010, 17:43

Tęskno­ta jest dziw­nym uczu­ciem. Mi­mo, że cicha i niewy­powie­dziana, pot­ra­fi zniszczyć człowiek bar­dziej niż fu­ria, tak głośna i nieokiełzna­na. Ale pot­ra­fi też bu­dować. Tak, to właśnie tęskno­ta bu­duje miłość. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 1 listopada 2010, 20:15

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]