Caramello, teksty z marca 2013 roku

2 teksty z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

Jeśli nie wiesz, co po­wie­dzieć... Le­piej nie mów nic.


Niep­rze­myśla­ne słowa bolą cza­sami bar­dziej, niż milczenie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 marca 2013, 01:29

Nic, co ważne nie jest pros­te. Ale tak sa­mo nic, co łat­we, ważne być nie może. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2013, 21:55

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]