Caramello, teksty ze stycznia 2011 roku

3 teksty ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

"Była to jedna z tych nocy, w których nie ma nadziei na świt"

Młoda ko­bieta, na oko dziewiętnas­to­let­nia, sie­działa na ław­ce w miej­skim par­ku, pat­rząc nieobec­nym wzro­kiem w gwiaz­dy, jak­by ocze­kiwała od nich od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania czy­hające w za­kamar­kach jej umysłu, na te pytania, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 stycznia 2011, 20:45

Cza­sami, mi­mo, że coś nas niszczy, nie pot­ra­fimy od te­go odejść. Cza­sami, po pros­tu boimy się zmian. Cza­sami sa­mych siebie. A cza­sami kocha­my zbyt moc­no, by uwie­rzyć, że miłość pot­ra­fi zabić. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 25 stycznia 2011, 22:01

- Wie­działeś, wie­działeś, że to gra. Wie­działeś, że chcę Cię zniszczyć, po­konać, zgu­bić. Że chcę je­dynie zem­sty. Że każde słowo i gest to czys­ta iluz­ja. Tyl­ko kłamstwo.
- Wiedziałem.
- Więc, dlacze­go? Dlacze­go mi na to pozwoliłeś?
- Bo to było piękne kłamstwo. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 24 stycznia 2011, 01:32

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]