Caramello, opowiadania

2 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

"Była to jedna z tych nocy, w których nie ma nadziei na świt"

Młoda ko­bieta, na oko dziewiętnas­to­let­nia, sie­działa na ław­ce w miej­skim par­ku, pat­rząc nieobec­nym wzro­kiem w gwiaz­dy, jak­by ocze­kiwała od nich od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania czy­hające w za­kamar­kach jej umysłu, na te pytania, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 stycznia 2011, 20:45

To co między nami jest to taki taniec ulotnych marzeń. Niewypowiedzianych na głos pragnień, które tak ciążą nam na sercach

Śro­dek mias­ta. Zatłoczo­ne uli­ce, pełne bez­bar­wnych twarzy i nie­czułych serc. Pop­rzez dep­tak przedziera się pe­wien brązo­wowłosy mężczyz­na.Ub­ra­ny jest w jasną koszulę i do­paso­wane spod­nie. Każdy może zauważyć, że ów mężczyz­na jest bardzo [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 sierpnia 2010, 20:18

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]