Caramello, strona 3

76 tekstów – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

Dziadku

Dziad­ku, zaśpiewaj mi kołysankę i opo­wiedz mi his­to­rię, w końcu znasz ich tak dużo.
Dziad­ku, naucz mnie jeździć na ro­werze, i po­każ, gdzie rosną konwalie.
Dziad­ku, proszę, za­bierz mnie na ry­by i za­tańcz ze
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 8 maja 2011, 01:46

Cza­sami war­to jest dać się por­wać nur­to­wi, by móc sa­memu za­decy­dować, że chce się iść pod prąd. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 30 kwietnia 2011, 17:02

Nikt to też Ktoś 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 kwietnia 2011, 19:26

I znów ko­lej­ne po­kole­nie po­pełni ten sam błąd co my - dorośnie. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 8 kwietnia 2011, 17:07

Cza­sami by pomóc, trze­ba umieć zab­rać, a nie dać. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 27 marca 2011, 16:56

Bądź sobą. Ni­kogo in­ne­go nie masz do wyboru. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 15 marca 2011, 19:21

Sen to ta­ki nar­ko­tyk, od które­go uza­leżnieni jes­teśmy wszys­cy. Pro­duku­jemy go i daw­ku­jemy so­bie sa­mi, dla­tego uważamy, że ma­my go pod kontrolą.
Nic bar­dziej myl­ne­go. Tak nap­rawdę wszys­cy jes­teśmy nałogowcami. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 lutego 2011, 21:21

A łopo­tanie za­kocha­nego ser­ca za­pijam wódką, mo­tyl­ki w brzuchu krztuszę pa­piero­sowym dy­mem. Pomaga. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 7 lutego 2011, 19:19

za­nim za­reagu­jesz - pomyśl.
za­nim zre­zyg­nu­jesz - spróbuj.
za­nim krzyk­niesz- posłuchaj.
za­nim zniena­widzisz - zrozum.

za­nim złamiesz ko­muś ser­ce - po­myśl, spróbuj, posłuchaj i zrozum. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 2 lutego 2011, 18:59

"Była to jedna z tych nocy, w których nie ma nadziei na świt"

Młoda ko­bieta, na oko dziewiętnas­to­let­nia, sie­działa na ław­ce w miej­skim par­ku, pat­rząc nieobec­nym wzro­kiem w gwiaz­dy, jak­by ocze­kiwała od nich od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania czy­hające w za­kamar­kach jej umysłu, na te pytania, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 stycznia 2011, 20:45

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]