Caramello, strona 4

76 tekstów – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

Cza­sami, mi­mo, że coś nas niszczy, nie pot­ra­fimy od te­go odejść. Cza­sami, po pros­tu boimy się zmian. Cza­sami sa­mych siebie. A cza­sami kocha­my zbyt moc­no, by uwie­rzyć, że miłość pot­ra­fi zabić. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 25 stycznia 2011, 22:01

- Wie­działeś, wie­działeś, że to gra. Wie­działeś, że chcę Cię zniszczyć, po­konać, zgu­bić. Że chcę je­dynie zem­sty. Że każde słowo i gest to czys­ta iluz­ja. Tyl­ko kłamstwo.
- Wiedziałem.
- Więc, dlacze­go? Dlacze­go mi na to pozwoliłeś?
- Bo to było piękne kłamstwo. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 24 stycznia 2011, 01:32

Nie to tyl­ko ta­kie głośno wy­powie­dziane tak

myśl
zebrała 30 fiszek • 19 grudnia 2010, 23:22

- Ale wiesz, ja nie jes­tem ta­ka jak wszys­tkie. Nig­dy Cię nie przep­roszę. Nig­dy nie przyz­nam się do te­go, że zro­biłam coś źle. Nie będę miła, po­tul­na i grzeczna. Piję i palę. Z im­prez nie wra­cam przed północą, jak kop­ciu­szek. Będę Cię ko­pać i dra­pać, bić i wrzeszczeć. Będę... 
- Wiem. Ale właśnie taką Cię kocham. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 listopada 2010, 21:03

- Kocham Cię.- szepnęła, pat­rząc się pros­to w je­go zielo­ne tęczówki
- I tak po pros­tu mi to mówisz? Nie boisz się od­rzu­cenia, wyśmiania? - spy­tał zdzi­wiony, pod­nosząc do góry jedną brew.
- Nie. Prze­cież to jest mój sen. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 listopada 2010, 20:50

Strach nie jest przeszkodą, nie. Strach jest tyl­ko zasłoną słabości nasze­go ser­ca, które boi się czuć. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 5 listopada 2010, 20:51

Niena­wiść nie jest trud­na. Jest je­dynie męcząca. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 4 listopada 2010, 22:21

Miłość nie jest uczu­ciem chwi­li. Trze­ba ją bu­dować, wzniecać jej płomień, dzień za dniem być jej war­tym. Nie wys­tar­czy po pros­tu zdać so­bie z niej sprawy 

myśl
zebrała 34 fiszki • 2 listopada 2010, 17:43

Tęskno­ta jest dziw­nym uczu­ciem. Mi­mo, że cicha i niewy­powie­dziana, pot­ra­fi zniszczyć człowiek bar­dziej niż fu­ria, tak głośna i nieokiełzna­na. Ale pot­ra­fi też bu­dować. Tak, to właśnie tęskno­ta bu­duje miłość. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 1 listopada 2010, 20:15

Dlacze­go dro­ga do szczęścia naj­częściej usłana jest os­try­mi kamieniami? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 października 2010, 20:19

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]