Caramello, strona 8

76 tekstów – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

"Sie­dzieli na ław­ce. Żad­ne z nich się nie odzy­wało, jed­nak ona ner­wo­wo wier­ciła nogami.
-Stało się coś? - za­pytał chłopak pat­rząc na nią swoim przeszy­wającym spojrzeniem
– W su­mie to nic, tyl­ko.. - przerwała, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 sierpnia 2010, 21:54

Bez kłam­stwa życie byłoby mdłe. Nud­ne. Głupie. I piękne. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 sierpnia 2010, 01:02

Cier­pi­my, od­czu­wamy ból i płacze­my. Na tym po­lega życie, bez bólu, cier­pienia i łez nie mog­li­byśmy is­tnieć.To naj­pros­tsza rzecz pod słońcem, której my - ludzie, nie pot­ra­fimy zrozumieć. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 22 sierpnia 2010, 20:03

W cza­sie woj­ny, na czter­dzieścioro zwykłych ludzi, czter­dzieści je­den, to bo­haterzy. W cza­sie po­koju, na czter­dzieścioro po­lic­jantów, czter­dzieści je­den, to tchórze. Iro­nia losu? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 sierpnia 2010, 00:02

I cho­ciaż wie­działam, że to bez­sensow­ne, bo prze­cież one wszys­tkie były tak sa­mo naiw­ne jak ja, nie pot­ra­fiłam przes­tać na­zywać ich dziw­ka­mi, tyl­ko dla­tego, że dały omo­tać się Two­jemu uro­kowi. Mi­mo wszys­tko, to Ciebie na­dal na­zywałam ideałem, a je podłymi su­kami które chciały mi Cię odeb­rać, na­wet mnie nie znając. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 sierpnia 2010, 00:22

To co między nami jest to taki taniec ulotnych marzeń. Niewypowiedzianych na głos pragnień, które tak ciążą nam na sercach

Śro­dek mias­ta. Zatłoczo­ne uli­ce, pełne bez­bar­wnych twarzy i nie­czułych serc. Pop­rzez dep­tak przedziera się pe­wien brązo­wowłosy mężczyz­na.Ub­ra­ny jest w jasną koszulę i do­paso­wane spod­nie. Każdy może zauważyć, że ów mężczyz­na jest bardzo [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 sierpnia 2010, 20:18

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]